INTERWAŁOWY TRENING DLA POCZĄTKUJĄCYCHPamiętaj, jeśli wciąż chcesz robić postępy w swoich treningach, z czasem zmodyfikuj ten trening – zwiększ prędkość biegu, wydłuż jego czas lub zmniejsz czas trwania przerwy.

Powodzenia;)